SKÁLY A SKALKY NA VYSOČINĚ

ČTYŘI PALICE  
(7
30 m n. m)

Skupina 3 velkých útvarů (Děvín, Paličatá, Tvrz) a jednoho nízkého hřebene (Opomenutá). Zvedají se na JV okraji lesnatého hřbetu V od Křižánek. Složeny jsou z pevné dvojslídné ortoruly.

Nejvýraznější ve středu stojící hlavní skála se jmenuje Paličatá (stěna vzdušných cest). Na ní navazuje Tvrz(skála vyspělých lezců). 

Paličatá  je mohutný skalní útvar s téměř svislou Z stěnou dlouhou 30m, ukončenou 4 mohutnými bloky - palicemi, jejichž spodky tvoří převisy a stropy. Názvy palic jsou od leva: Sfinga, Kobyla, Paličák, Bašta. 

Patří mezi nejnavštěvovanější horolezecký terén Žďárských vrchů.

Čtyři palice jsou chráněný přírodní výtvor, horolezecká činost zde není omezena.

Komentář : Velmi pěkné lezení většinou přes převislé bloky, ale s velkými chyty (ruce tam zaplují až po loket). Velké množství středně těžkých cest. 

PRŮVODCE 

Obtížnosti cest
 

3 20
4 20
5 12
6 3
7 0
8 0
pohled zhora východní stěna
jehla mechová stěna