SKÁLY A SKALKY NA VYSOČINĚ

MALÍNSKÉ SKÁLY  
(
811 m n. m)

Skupina 4 větších útvarů a několika malých věžek. Na červené značce proti Drátníku.

Pro horolezce je nejzajímavější útvar Výspa. Hřebenovitý útvar táhnoucí se do příkrého svahu, se svislými Z stěnami, vesměs porostlými drsným lišejníkem. Dole vybíhá ve věžku, Ďáblovu kazatelnu.

Malínské skály jsou chráněný přírodní výtvor, horolezecká činost zde není omezena.

Komentář : Na Výspu vede několik opravdu pekných a zajímavých cest.  Stěna je příjemně převislá. Rozhodně stojí zato jít se sem podívat. Cesty v J úzké stěně jsou nahoře omešené. Dávejte pozor! Jištění je u těžších cest dobré. Název a obtížnost jsou čitelné na skále.

Obtížnosti cest
 

3 6
4 5
5 5
6 3
7 2
8 1
 

 

 Horní část Výspy Horní část Výspy z profilu
Střední část Výspy Spodní část Výspy
Spodní část Výspy Bouldrovací stěna na jedné z Malínských skal